Връзка с нас

1113 София, ул. Прелом 8
РОМИ-ТЕХ ООД

02 971 9490
02 971 9491

office@romy-tech.com
www.romy-tech.com

Цветомир Цанков
Търговски отдел
Лабораторни и Промишлени везни
+359889 711 446

Росица Филипова
Търговски отдел
Аналитични апарати
+359888 950 747

инж. Ради Велинов
Търговски отдел
Он-лайн измервания
+359888 950 746

инж. Николай Колев
Сервизен отдел
+359887 301 081

Ивайло Павлов
Сервизен отдел
+359879 149 411

Контактна форма